dwaling

Home > Woordenlijst > dwaling

Wat is dwaling?

Een overeenkomst die onder invloed van dwaling tot stand is gekomen en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar. De persoon die heeft gedwaald heeft bijvoorbeeld verkeerde of te weinig informatie ontvangen van de andere contractspartij. Hiermee is de wil van de dwalende contractspartij op onzuivere manier gevormd en is sprake van een wilsgebrek. Het Burgerlijk Wetboek kent de wilsgebreken bedreiging, bedrog, dwaling en misbruik van omstandigheden. Als een overeenkomst onder invloed van een van deze wilsgebreken tot stand is gekomen, kan het vernietigd worden. De vernietiging van een contract kan schriftelijk of door de rechter plaatsvinden.

Specialismen: