misbruik van omstandigheden

Home > Woordenlijst > misbruik van omstandigheden

Wat is misbruik van omstandigheden?

Misbruik van omstandigheden is één van de vier wilsgebreken uit het Burgerlijk Wetboek (andere wilsgebreken zijn: bedreiging, bedrog en dwaling). Een rechtshandeling die onder invloed van het wilsgebrek “misbruik van omstandigheden” is verricht is vernietigbaar; degenen die zo’n rechtshandeling heeft verricht, kan achteraf bij de rechter vragen om vernietiging ervan.

Misbruik van omstandigheden is aanwezig wanneer iemand gebruikmakend van een bijzondere omstandigheid waarin iemand anders verkeert (noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand, onervarenheid, etc.) die persoon toch een rechtshandeling laat verrichten, terwijl de persoon zonder de bijzondere omstandigheid de rechtshandeling niet zou hebben verricht. Een overeenkomst die is gesloten onder voornoemde omstandigheden kan achteraf worden vernietigd.

Specialismen: