aandeelhouders­besluit

Home > Woordenlijst > aandeelhoudersbesluit

Wat is een aandeelhoudersbesluit?

Een aandeelhoudersbesluit wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: de “algemene vergadering”) genomen en dient aan de wettelijke en statutaire vereisten te voldoen. Voorbeelden van onderwerpen in aandeelhoudersbesluiten zijn: vaststelling van de jaarrekening van de bv, benoeming of ontslag van een bestuurder en dividenduitkering.

In een algemene vergadering kunnen aandeelhouders besluiten nemen. Besluiten worden in beginsel genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Wet en statuten kunnen voor bepaalde besluiten echter een grotere meerderheid voorschrijven. Denkt u bijvoorbeeld aan besluiten die vergaande gevolgen hebben voor de bv, zoals het besluit tot het wijzigen van de statuten van de bv en het besluit tot ontbinding van de bv.

Voor een rechtsgeldig aandeelhoudersbesluit moeten de betreffende aandeelhouders op de juiste manier zijn opgeroepen. Oproeping moet onder meer tijdig hebben plaatsgevonden en de oproeping moet de agenda bevatten. Een aandeelhoudersbesluit dat in strijd is met toepasselijke wettelijke of statutaire vereisten is nietig of vernietigbaar.

Voor meer informatie, klik hier.

Specialismen: