Aandeelhoudersbesluit opstellen

Home > Juridische documenten > Aandeelhoudersbesluit

Aandeelhoudersbesluit op maat. Door een senior bedrijfsjurist met jarenlange ervaring als advocaat.


Koop een aandeelhoudersbesluit van 0900-jurist. Dit document stelt 0900-jurist met alle zorg voor u samen met alles dat u erin geregeld wilt hebben. Een document van hoge kwaliteit. Volledig op maat, voor een vaste all-in prijs.

Aandeelhoudersbesluit op maat door een senior bedrijfsjurist €600,-

€400,-

  • Geen lange vragenlijsten, 0900-jurist regelt alles.
  • Volledig op maat gemaakt door een Senior Bedrijfsjurist.
  • In het Nederlands. Engelse vertaling mogelijk tegen meerprijs.
  • 1 aanpassingsronde inbegrepen.


 

Bestel nu →


Na betaling kunt u gegevens invullen voor het op maat maken van uw document.
Vragen over dit document? 0900-jurist helpt graag via 0900-8090.

Aandeelhoudersbesluit, stemrecht en Algemene Vergadering

 

Aandeelhoudersbesluit

Een aandeelhoudersbesluit wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: de “Algemene Vergadering”) genomen en dient aan de wettelijke en statutaire vereisten te voldoen. Voorbeelden van onderwerpen in aandeelhoudersbesluiten zijn: vaststelling van de jaarrekening van de BV, benoeming of ontslag van een bestuurder en dividenduitkering.
Eerst volgt kort uitleg over het stemrecht van een aandeelhouder en de Algemene Vergadering waar het stemrecht wordt uitgeoefend.

 

Stemrecht aandeelhouder

Het voornaamste recht van een individuele aandeelhouder is in beginsel zijn stemrecht. “In beginsel” want een BV kan bijvoorbeeld ook stemrechtloze aandelen uitgeven en denkt u aan de grotere vennootschappen: naarmate een vennootschap groter wordt, verandert de aandeelhouder van een “deelnemer” in een “belegger” en wordt het dividendrecht (en niet het stemrecht) het voornaamste recht.

 

De Algemene Vergadering

Aandeelhouders oefenen in principe hun stemrecht uit en nemen besluiten in de fysieke Algemene Vergadering. Jaarlijks wordt tenminste één vergadering gehouden, waarop de jaarrekening van de BV wordt vastgesteld. Naast deze verplichte vergadering worden vergaderingen gehouden als dat wenselijk lijkt.

Iedere vergadergerechtigde heeft in principe het recht om hetzij in persoon hetzij bij schriftelijk gemachtigde op de vergadering aanwezig te zijn en daar het woord te voeren.

 

Totstandkoming aandeelhoudersbesluiten

In een Algemene Vergadering kunnen aandeelhouders een besluiten nemen. Besluiten worden in beginsel genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Wet en statuten kunnen voor bepaalde besluiten echter een grotere meerderheid voorschrijven. Denkt u bijvoorbeeld aan besluiten die vergaande gevolgen hebben voor de BV, zoals het besluit tot het wijzigen van de statuten van de BV en het besluit tot ontbinding van de BV.

Voor een rechtsgeldig aandeelhoudersbesluit moeten de betreffende aandeelhouders op de juiste manier zijn opgeroepen. Oproeping moet onder meer tijdig hebben plaatsgevonden en de oproeping moet de agenda bevatten. Een aandeelhoudersbesluit dat in strijd is met toepasselijke wettelijke of statutaire vereisten is nietig of vernietigbaar.

 

Besluiten buiten fysieke vergadering

Besluiten van de aandeelhouders kunnen ook buiten een fysieke vergadering plaatsvinden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming instemmen. Ook kunnen aandeelhouders langs elektronische weg stemmen, tenzij de statuten van de BV hierover anders bepalen.

 

Adviserende stem

Het bestuur en de raad van commissarissen van een BV hebben een adviserende stem bij besluitvorming door de Algemene Vergadering. Zij moeten in de gelegenheid worden gesteld om van dit adviesrecht gebruik te maken en moeten daarom een uitnodiging hebben ontvangen voor de betreffende Algemene Vergadering. Het ontbreken van de raadgevende stem van bestuur en/of raad van commissarissen kan grote consequenties hebben. De BV kan in haar statuten niet afwijken van de raadgevende stem-regeling.

 

Hoorplicht bij voorgenomen ontslag bestuurder

Naast de adviserende stem van bestuurders en commissarissen bestaat de hoorplicht als de Algemene Vergadering een bestuurder of commissaris wil schorsen of ontslaan. De betrokken bestuurder of commissaris moet de gelegenheid krijgen om zich te verdedigen en zijn mening op het voorgenomen ontslag te geven.

Heeft u vragen?

Mareille Tol, Senior Bedrijsjurist en oprichter 0900-Jurist.

mr. Mareille Tol, initiatiefnemer 0900-jurist:

Nadat u een juridisch document heeft besteld, neemt 0900-jurist altijd persoonlijk contact op om alles door te spreken. Wilt u liever eerst even kennismaken? Of heeft u vragen? Laat dan hier uw gegevens achter, dan bel ik u voor een telefonische intake.

Waarom 0900-jurist?

0900-jurist maakt uw document volledig op maat

100% op maat gemaakt

Omdat 0900-jurist uw belangen maximaal wil behartigen maken wij ieder document op maat. Geen lange vragenlijsten voor een automatische generator, 0900-jurist regelt alles.

0900-jurist is een vakkundige Senior Bedrijsf. Zij neemt persoonlijk contact op.

Vakkundig en persoonlijk

Uw document wordt opgesteld door een Senior Bedrijfsjurist en voormalig advocaat. Wij nemen persoonlijk contact met u op en zijn altijd bereikbaar voor vragen.

0900-jurist biedt bij documenten 1 gratis aanpassingsronde.

Inclusief aanpassingsronde

0900-jurist verwerkt al uw wensen in een eerste concept overeenkomst. Wilt u toch nog iets laten wijzigen? Geen probleem. Binnen onze dienstverlening zit 1 gratis aanpassingsronde.

Andere juridische documenten:

Specialismen: