privaatrecht

Home > Woordenlijst > privaatrecht

Wat is het privaatrecht?

In de praktijk ook wel burgerlijk of civiel recht genoemd. Allemaal termen om de juridische betrekking tussen over het algemeen mensen en bedrijven onderling aan te duiden. Het Burgerlijk Wetboek regelt het burgerlijk recht. De juridische relaties die tussen mensen of bedrijven of tussen mensen en bedrijven kunnen ontstaan zijn zo uiteenlopend dat het burgerlijk recht een zeer omvangrijk rechtsgebied is (denkt u aan: ondernemingsrecht, overeenkomsten- of verbintenissenrecht, goederenrecht, arbeidsrecht en personen- en familierecht).

Specialismen: