burgerlijk recht

Home > Woordenlijst > burgerlijk recht

Wat is het burgerlijk recht?

In de praktijk ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd. Allemaal termen om de juridische betrekking tussen over het algemeen mensen en bedrijven onderling aan te duiden. Het Burgerlijk Wetboek regelt het burgerlijk recht. De juridische relaties die tussen mensen of bedrijven of tussen mensen en bedrijven kunnen ontstaan zijn zo uiteenlopend dat het burgerlijk recht een zeer omvangrijk rechtsgebied is (denkt u aan: ondernemingsrecht, overeenkomsten- of verbintenissenrecht, goederenrecht, arbeidsrecht en personen- en familierecht).

Specialismen: