Beklamel-criterium

Home > Woordenlijst > Beklamel-criterium

Wat is het Beklamel-criterium?

Het Beklamel-criterium werd geformuleerd in het Beklamel-arrest dat stamt uit 1989 en is één van de bekendste en belangrijkste leerstukken als het gaat over bestuurdersaansprakelijkheid. In het kort sloot een bestuurder van een vennootschap in de Beklamel-zaak een contract af voor de vennootschap, terwijl hij wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de door hem vertegenwoordigde vennootschap de uit die overeenkomst voortvloeiende niet zou kunnen nakomen en geen verhaal zou bieden voor de geleden schade (Beklamel-criterium). Dit leidde tot de uitspraak dat de betreffende bestuurder een onrechtmatige daad pleegde jegens de derde (crediteur van de bv) en uit dien hoofde aansprakelijk is.

Specialismen: