uitspraak

Home > Woordenlijst > uitspraak

Wat is een uitspraak?

Een uitspraak is bijvoorbeeld een vonnis, een arrest of een beschikking van de rechter. Het is een openbaargemaakte beslissing van de rechter in een gerechtelijke procedure.

Specialismen: