vertegenwoordigings­bevoegdheid

Home > Woordenlijst > vertegenwoordigingsbevoegdheid

Wat is vertegenwoordigingsbevoegdheid?

Een rechtspersoon moet, wil het naar buiten treden, (uiteindelijk) altijd vertegenwoordigd worden door een mens van vlees en bloed. Een bv kan bijvoorbeeld niet zelf een aankoop doen in een fysieke winkel, maar zet daarvoor een mens in. De mens verbindt dan als vertegenwoordiger de vertegenwoordigde rechtspersoon en handelt op naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Dwingendrechtelijk geldt dat het bestuur bevoegd is om de vennootschap de vertegenwoordigen. Daarnaast geldt dat de bestuurders van de vennootschap individueel en zelfstandig bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen, tenzij deze bevoegdheid bij wet of statuten wordt beperkt. In de statuten van de vennootschap kan bijvoorbeeld zijn opgenomen dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. Uit het handelsregister moet dan blijken wie de vennootschap mogen vertegenwoordigen.

De algemene regel dat de vertegenwoordigde slechts gebonden kan worden als de vertegenwoordiger binnen de grenzen van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid handelt, gaat bij rechtspersonen (zoals vennootschappen) niet altijd op. Alleen als op de wet gebaseerde beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in de statuten van de vennootschap zijn opgenomen en gepubliceerd zijn in het handelsregister, kunnen deze beperkingen aan derden worden tegengeworpen en hebben ze “externe werking”.

Specialismen: