dwingend recht

Home > Woordenlijst > dwingend recht

Wat is dwingend recht?

Een wettelijke bepaling is “van dwingend recht” als daarvan niet door contractspartijen mag worden afgeweken. Hiertegenover staan bepalingen van regelend recht. Daar mogen partijen van afwijken. Wettelijke bepalingen van regelend recht gelden in beginsel alleen tussen contractspartijen als zij niet anders zijn overeengekomen.

Bepalingen van dwingend recht worden veelal in het leven geroepen om de zwakkere contractspartij te beschermen. Consumenten, werknemers en huurders worden bij wet extra beschermd. Wetsbepaling ten gunste van deze zwakkere contractpartijen zullen vaak van dwingend recht zijn.

Specialismen: