verrekening

Home > Woordenlijst > verrekening

Wat is verrekening?

Verrekening vindt met name plaats als twee geldschulden tegenover elkaar staan. Twee personen zijn elkaars schuldenaren en om nakoming over en weer te voorkomen, verrekenen ze de schulden. De twee schulden worden met elkaar verrekend tot het beloop van de kleinste schuld.

Verrekening is van regelend recht; contractspartijen kunnen verrekening contractueel beperken, koppelen aan voorwaarden of geheel uitsluiten. In de praktijk komt het geregeld voor dat partijen verrekening met tegenvorderingen uitsluiten. Ook de wet kan de mogelijkheid tot verrekening uitsluiten. Zoals het verbod voor een aandeelhouder om de schuld uit de stortingsplicht op de aandelen in een bv te verrekenen met een tegenvordering op de bv.

De schuldenaar die wil verrekenen moet wel een verrekeningsverklaring afleggen, waarin hij of zij aangeeft zijn schuld met een tegenvordering te verrekenen. Een dergelijke verklaring hoeft niet te worden afgelegd bij een rekening-courant. Verrekening vindt dan van rechtswege plaats.

Specialismen: