regelend recht

Home > Woordenlijst > regelend recht

Wat is regelend recht?

Wettelijke bepalingen van regelend recht zijn bepalingen waar contractspartijen van mogen afwijken. Deze bepalingen van regelend recht gelden in beginsel alleen tussen contractspartijen als zij niet anders zijn overeengekomen. Het tegenovergestelde van regelend recht is dwingend recht waar partijen niet van mogen afwijken.

Specialismen: