rekening-courant

Home > Woordenlijst > rekening-courant

Wat is een rekening-courant verhouding?

Rekening-courant is een tussen twee partijen bestaande verhouding waarbij geldschulden en –vorderingen in één rekening worden opgenomen. De in de rekening opgenomen vorderingen en schulden worden “dadelijk van rechtswege” verrekend, resulterend in een verschuldigd saldo. De bekendste rekening-courant verhouding is de verhouding die personen hebben met een bank. Enkel het positieve saldo kan de klant van de bank opeisen. Bij meerdere bankrekeningen worden de saldi echter niet verrekend.

Een ander bekend voorbeeld van een rekening-courant verhouding is de verhouding tussen de directeur-grootaandeelhouder en zijn of haar bv. De afspraken over de rekening-courant worden dan in een rekening courant overeenkomst vastgelegd. Via deze rekening-courant worden kleine bedragen over en weer geboekt en doorlopend verrekend. Het zijn kleine bedragen die even worden voorgeschoten. Daarom is deze rekening-courant verhouding geen lening met rente; het gaat niet om grote bedragen met een lange looptijd.
Over bedragen tot EUR 17.500,- op de rekening-courant hoeft geen rente berekend te worden. Gaat het saldo over deze grens, dan moet over het gehele bedrag rente worden berekend.

Wilt u een rekening-courant overeenkomst laten opstellen door 0900-jurist? Klik hier.

Specialismen: