opdracht­overeenkomst

Home > Woordenlijst > opdrachtovereenkomst

Wat is een opdrachtovereenkomst?

In artikel 7:400 BW is opgenomen dat de overeenkomst van opdracht de overeenkomst is waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt om anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten. De werkzaamheden bestaan bij een overeenkomst van opdracht in iets anders dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (aanneming van werk, artikel 7:750 BW), het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. Een ZZP’er sluit een overeenkomst van opdracht met een opdrachtgever. Een ander voorbeeld is de managementovereenkomst tussen een management-bv (opdrachtnemer) van een bestuurder en een andere vennootschap (opdrachtgever).

De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De opdrachtgever moet zich als een goed opdrachtgever gedragen.

Indien u een overeenkomst van opdracht wenst op te laten stellen door 0900-jurist, kunt u contact opnemen via 0900-8090 of via het contactformulier op de website van 0900-jurist.

Specialismen: