arbeids­overeenkomst

Home > Woordenlijst > arbeidsovereenkomst

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Dit is de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen twee partijen (de werknemer en de werkgever) waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten (i. arbeid, ii. loon en iii. gezagsverhouding). Bij een arbeidsovereenkomst moet de werknemer bij het verrichten van de arbeid aanwijzingen van de werkgever opvolgen en is daarmee sprake van ondergeschiktheid.

Een overeenkomst die voldoet aan deze definitie van arbeidsovereenkomst, wordt juridisch beschouwd een arbeidsovereenkomst te zijn, met alle daarbij behorende arbeidsrechtelijke en fiscale gevolgen van dien.

Specialismen: