aanne­ming van werk

Home > Woordenlijst > aanneming van werk

Wat is aanneming van werk?

Aanneming van werk wordt wettelijk geregeld in artikel 7:750 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Het is de overeenkomst waarbij de aannemer met de opdrachtgever afspreekt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen betaling in geld.

Specialismen: