onvoorziene omstandigheden

Home > Woordenlijst > onvoorziene omstandigheden

Wat zijn onvoorziene omstandigheden?

Omstandigheden die partijen bij het maken van afspraken niet hebben voorzien, kunnen ervoor zorgen dat partijen kunnen terugkomen op gemaakte afspraken omdat dat redelijk is. Het ongewijzigd laten van de betreffende overeenkomst moet dan zo bezwaarlijk zijn dat een wijziging of zelfs het onbinden van de overeenkomst gerechtvaardigd is. De rechter kan de overeenkomst dan op basis van artikel 6:258 BW wijzigen of ontbinden.

Voor meer informatie over onvoorziene omstandigheden, klik hier en hier.

Specialismen: