meeverkoop­recht

Home > Woordenlijst > meeverkooprecht

Wat is het meeverkooprecht?

Aandeelhouders kunnen het meeverkooprecht of “tag along right” in de aandeelhoudersovereenkomst opnemen. Dit houdt in dat als één van hen voornemens is eigen aandelen in het kapitaal van de vennootschap over te dragen aan een derde, de andere aandeelhouders als voorwaarde voor een dergelijke overdracht, het recht krijgen om onder dezelfde voorwaarden alle of een gedeelte van de door hen gehouden aandelen over te dragen aan dezelfde derde. De tag along regeling kan met name voor een minderheidsaandeelhouder een nuttige bepaling zijn.

Specialismen: