kanton­procedure

Home > Woordenlijst > kantonprocedure

Wat is een kantonprocedure?

De kantonrechter behandelt binnen het burgerlijk recht civiele zaken tot een bedrag van € 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken of consumentenkredietzaken.

Ook voor bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis kan men bij de kantonrechter terecht.

In zaken bij de kantonrechter geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging; partijen kunnen er in persoon (of in bijstand van of vertegenwoordigd door een gemachtigde) procederen.

Specialismen: