curatele

Home > Woordenlijst > curatele

Wat is curatele?

Een handelingsonbekwame persoon wordt onder curatele gesteld, als de rechtbank een curator aanwijst die namens de handelingsonbekwame moet optreden. Zo wordt de handelingsonbekwame beschermd en geholpen met allerlei zaken (zoals geldzaken en contracten), die hij of zij niet goed zelf kan regelen. Curatele wordt uitgesproken wanneer mentorschap en/of bewind de betreffende persoon onvoldoende bescherming bieden.

Specialismen: