gemachtigde

Home > Woordenlijst > gemachtigde

Wat is een gemachtigde?

Een gemachtigde is iemand die gemachtigd is om als vertegenwoordiger namens een partij op te treden in een juridische procedure.

In kantonprocedures is het inschakelen van een advocaat niet verplicht. U kunt zich dan bijvoorbeeld door een jurist laten bijstaan, indien u de jurist schriftelijk machtigt.

Wilt u zich laten vertegenwoordigen door 0900-jurist? Voor meer informatie, klik hier.

Specialismen: