stemrecht

Home > Woordenlijst > stemrecht

Wat is stemrecht?

Als het gaat om een vennootschap (zoals een bv) dan is veelal het stemrecht zoals het dividendrecht verbonden zijn aan de aandelen die gehouden worden door de aandeelhouder(s). Het stemrecht is van oudsher het primaire recht van een aandeelhouder van een vennootschap, welk recht de aandeelhouder in beginsel kan uitoefenen in de algemene vergadering van aandeelhouders. De houder van aandelen met stemrecht kan meestemmen over besluiten die aan bod komen tijdens de vergadering van aandeelhouders.

Wanneer een STAK (stichting administratiekantoor) de aandelen houdt, heeft de STAK ook het stemrecht en krijgen de certificaathouders dividend uitgekeerd.

Als het gaat om een stichting dan hebben de bestuurders het stemrecht; de stichting kent geen aandeelhouders of leden. Bij een vereniging hebben de leden het stemrecht in de ledenvergadering.

Specialismen: