deponeringsplicht

Home > Woordenlijst > deponeringsplicht

Wat is de deponeringsplicht?

Een rechtspersoon (waaronder bijvoorbeeld de bv en de nv) moet jaarlijks een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze deponeringsplicht geldt niet voor een rechtspersoon die deel uitmaakt van een concern als aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn opgenomen in artikel 403 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De moedermaatschappij moet onder andere een geconsolideerde jaarrekening deponeren en zich aansprakelijk stellen voor de schulden van de rechtspersoon die is vrijgesteld van de deponeringsplicht.

Specialismen: