geconsoli­deerde jaar­rekening

Home > Woordenlijst > geconsolideerde jaarrekening

Wat is een geconsolideerde jaarrekening?

Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening van een concern (groep rechtspersonen en vennootschappen) waarin de balansen en winst- en verliesrekeningen van de rechtspersonen en vennootschappen in het concern worden weergegeven. De moedermaatschappij heeft de plicht tot het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening.

Specialismen: