nv

Home > Woordenlijst > nv

Wat is een nv?

De naamloze vennootschap (nv) is een rechtspersoon naar Nederlands recht waarvan het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in overdraagbare aandelen.

Een naamloze vennootschap is een rechtspersoon met een eigen identiteit, die op eigen naam activa houdt wat aantrekken van (project)financiering vergemakkelijkt. Ook biedt een nv bescherming tegen aansprakelijkheden. De aandeelhouders van een nv zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de nv wordt verricht en zijn niet gehouden boven het bedrag dat op hun aandelen behoort te worden gestort in de verliezen van de nv bij te dragen.

Een nv heeft naast een bestuur vaak ook een raad van commissarissen (RvC) die toezicht houdt op het bestuur van de nv.

Een naamloze vennootschap wordt opgericht bij notariële akte. Het geplaatst kapitaal van een nv bedraagt minimaal EUR 45.000,-.

Specialismen: