bezoldiging

Home > Woordenlijst > bezoldiging

Wat is bezoldiging?

In het ondernemingsrecht ziet bezoldiging op het salaris van bestuurders en commissarissen van een rechtspersoon. Bij een bv wordt de bezoldiging van bestuurders door de algemene vergadering vastgesteld, tenzij de statuten van de bv anders bepalen.

Specialismen: