raad van commissarissen

Home > Woordenlijst > raad van commissarissen

Wat is een raad van commissarissen?

In het vennootschapsrecht maakt een commissaris deel uit van de raad van commissarissen (RvC). Als de statuten van de vennootschap bepalen dat er een raad van commissarissen is, bestaat de RvC uit minimaal één natuurlijke persoon. Rechtspersonen kunnen ook commissaris zijn. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met die vennootschap verbonden onderneming. Ook geeft de raad van commissarissen het bestuur advies.

Een commissaris wordt bij oprichting van een gewone bv bij de akte van oprichting aangewezen. Als bij oprichting nog geen commissarissen zijn aangewezen is de algemene vergadering (van aandeelhouders) in principe bevoegd om commissarissen te benoemen.

Specialismen: