bedrijfs­overname

Home > Woordenlijst > bedrijfsovername

Wat is een bedrijfsovername?

Er is sprake van een bedrijfsovername als de ene vennootschap het bedrijf overneemt van de andere. Een bedrijfsovername vindt plaats door middel van een activa/passiva transactie of een aandelenoverdracht (in geval van een bv of nv). En betaling door de overnemer kan geschieden in geld, tegen uitgifte van aandelen of met behulp van andere financierings- en betalingsvarianten.

Specialismen: