passiva

Home > Woordenlijst > passiva

Wat zijn passiva?

Passiva zijn de lasten of schulden van een onderneming op een boekhoudkundige balans van de onderneming. Passiva staan op de balans tegenover activa en de totalen van activa en passiva zijn gelijke bedragen.

Specialismen: