aandelen­overdracht

Home > Woordenlijst > aandelenoverdracht

Wat is een aandelenoverdracht?

Voor de overdracht van aandelen moet voldaan zijn aan de eisen van artikel 3:84 Burgerlijk Wetboek. Er moet sprake zijn van een geldige titel voor de overdracht of levering van het aandeel (een koopovereenkomst is een geldige titel bijvoorbeeld), degene die het aandeel overdraagt moet beschikkingsbevoegd zijn en het aandeel moet geleverd worden. Bij aandelen aan toonder vindt levering plaats doordat de overdrager de nieuwe aandeelhouder het bezit van het toonderpapier verschaft. Bij aandelen op naam in een bv is een notariële akte nodig voor de levering ervan.

Een bedrijfsovername vindt in de praktijk meestal plaats door een aandelenoverdracht of -transactie.

Specialismen: