bedrijfs­fusie

Home > Woordenlijst > bedrijfsfusie

Wat is een bedrijfsfusie?

Er is sprake van een bedrijfsfusie als de ene vennootschap het bedrijf overneemt van de andere. Een bedrijfsovername vindt plaats door middel van een activa/passiva transactie of een aandelenoverdracht (in geval van een bv of nv). En betaling door de overnemer kan geschieden in geld, tegen uitgifte van aandelen of met behulp van andere financierings- en betalingsvarianten.

Specialismen: