bank­garantie

Home > Woordenlijst > bankgarantie

Wat is een bankgarantie?

De bankgarantie is een vorm van zekerheidstelling. De bank stelt zich bij een bankgarantie garant voor de uitbetaling van een gegarandeerd bedrag dat de wederpartij moet betalen aan de begunstigde of voor de vergoeding van de schade die de begunstigde lijdt door niet nakoming van de overeenkomst door de wederpartij.

Wanneer alle voorwaarden van de bankgarantie zijn vervuld, kan de begunstigde de bank verzoeken om uitkering van het gegarandeerde bedrag. Dit doet een financiële verplichting tussen de wederpartij en de bank ontstaan.

Specialismen: