wederpartij

Home > Woordenlijst > wederpartij

Wat is een wederpartij?

Wederpartij kan duiden op de tegenpartij in een rechtszaak of de partij waarmee een persoon een contract heeft gesloten.

Specialismen: