administratie­plicht

Home > Woordenlijst > administratieplicht

Wat houdt de administratieplicht in?

Het bestuur van een rechtspersoon moet volgens de Nederlandse wet (artikel 2:10 Burgerlijk Wetboek) van de vermogenstoestand en de werkzaamheden van de rechtspersoon een deugdelijke administratie voeren en bewaren zodat altijd de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. Een deugdelijke administratie is met name voor de crediteuren van de rechtspersoon van belang. Als de administratieplicht niet wordt nageleefd en de rechtspersoon gaat failliet, dan wordt dit niet naleven vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Een bestuurder van de rechtspersoon loopt in dat geval meer risico om aansprakelijk te worden gesteld voor en veroordeeld te worden tot betaling van het tekort in het faillissement van de rechtspersoon.

Specialismen: