crediteur

Home > Woordenlijst > crediteur

Wat is crediteur?

Een crediteur of schuldeiser heeft een vordering op een andere partij (de debiteur of de schuldenaar).

Specialismen: