403-verklaring

Home > Woordenlijst > 403-verklaring

Wat is een 403-verklaring?

Een rechtspersoon moet een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Een rechtspersoon die deel uitmaakt van een concern wordt van de verplichting om haar jaarrekening te deponeren in het handelsregister vrijgesteld (“groepsvrijstelling”) als aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn opgenomen in artikel 403 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”). Vandaar de naam “403-verklaring”. De voorwaarden komen er in het kort op neer dat als de moedermaatschappij van de rechtspersoon/dochter de financiële gegevens van die dochter in een geconsolideerde jaarrekening opneemt, de dochtermaatschappij zelf geen jaarrekening hoeft op te stellen. Wel moet de moedermaatschappij die de geconsolideerde jaarrekening opstelt zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor schulden van voornoemde dochter.

Voor uitgebreide informatie over de 403-verklaring, klik hier.

Specialismen: