wilsovereenstemming

Home > Woordenlijst > wilsovereenstemming

Wat is wilsovereenstemming?

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod door de ene partij en aanvaarding daarvan door de andere partij. Een mondelinge overeenkomst is een overeenkomst dat niet op schrift is gesteld – zoals een contract – maar slechts mondeling is aangegaan. De meeste overeenkomsten hoeven ook niet schriftelijk te worden aangegaan. Voor de rechtsgeldige totstandkoming daarvan is slechts een wilsovereenstemming tussen partijen vereist; het gegeven woord van beide partijen is voldoende. Voor het bewijs van gemaakte afspraken is een schriftelijke overeenkomst wel aan te raden.

Specialismen: