mondelinge overeenkomst

Home > Woordenlijst > mondelinge overeenkomst

Wat is een mondelinge overeenkomst?

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod door de ene partij en aanvaarding daarvan door de andere partij. Een mondelinge overeenkomst is een overeenkomst dat niet op schrift is gesteld (zoals een contract) maar slechts mondeling is aangegaan. De meeste overeenkomsten hoeven ook niet schriftelijk te worden aangegaan. Een mondelinge overeenkomst is in beginsel dan ook een rechtsgeldige overeenkomst. Het zal alleen lastiger zijn om aan te tonen welke afspraken zijn gemaakt als dit niet zwart op wit staat; een mondelinge overeenkomst heeft minder bewijskracht dan een schriftelijke overeenkomst. Zo lang partijen samen door één deur kunnen, is er niets aan de hand. Zo gauw de relatie tussen partijen verslechtert, kan onenigheid ontstaan en kunnen partijen van mening gaan verschillen als het gaat om wat zij een aantal jaren terug mondeling hebben afgesproken.

Een schriftelijke overeenkomst dient als bewijs van de rechtsverhouding tussen contractspartijen wanneer een van de partijen de overeenkomst niet nakomt en zal daarmee in de meeste gevallen de voorkeur verdienen boven een mondelinge overeenkomst.

Specialismen: