bewijs

Home > Woordenlijst > bewijs

Wat is bewijs?

Dit wordt in een rechtszaak door bewijsmiddelen (overeenkomsten, foto’s, verklaringen, etc.) geleverd om standpunten te ondersteunen. In Nederland geldt het adagium: “Wie stelt moet bewijzen” (zie ook artikel 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Het is aan de rechter om het bewijs te waarderen.

Specialismen: