verrekeningsbevoegdheid

Home > Woordenlijst > verrekeningsbevoegdheid

Wat is verrekeningsbevoegdheid?

Om verrekening toe te kunnen passen, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

  • de partijen moeten elkaars schuldenaren zijn;
  • de schuldenaren moeten ieder bevoegd zijn om de schulden te betalen (handelingsonbekwamen zijn dit niet);
  • de schuldenaren moeten bevoegd zijn om betaling af te dwingen (er moet sprake zijn van een onmiddellijk opeisbare vordering); en
  • het bestaan en de omvang van de schulden moeten vaststaan.


  • Specialismen: