handelings­onbekwaam

Home > Woordenlijst > handelingsonbekwaam

Wat is de betekenis van "handelingsonbekwaam"?

Iedereen die 18 jaar of ouder is (meerderjarigen), is volgens de wet in beginsel handelingsbekwaam; de persoon kan rechtshandelingen verrichten.

Artikel 3:32 Burgerlijk Wetboek:

Lid 1: “Iedere natuurlijke persoon is bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen, voor zover de wet niet anders bepaalt.”

Mensen tot 18 jaar zijn handelingsonbekwaam. Ook mensen die door de rechter onder curatele zijn gesteld handelingsonbekwaam. Handelingsonbekwame personen hebben toestemming nodig voor het verrichten van rechtshandelingen (toestemming van hun ouder(s) of andere wettelijke vertegenwoordiger).

Specialismen: