verpanding van aandelen

Home > Woordenlijst > verpanding van aandelen

Wat is verpanding van aandelen?

Als de statuten van de vennootschap dit toelaten, kan een pandrecht op de aandelen in de vennootschap worden gevestigd. De betreffende aandeelhouder blijft in principe het stemrecht op de verpande aandelen houden. Bij de vestiging van het pandrecht (of contractueel op een later tijdstip) kan echter ook worden bepaald dat het stemrecht op de verpande aandelen (onder opschortende voorwaarde) toekomt aan de pandhouder.

Specialismen: