opschortende voorwaarde

Home > Woordenlijst > opschortende voorwaarde

Wat is een opschortende voorwaarde?

Als contractspartijen een opschortende voorwaarde in het contract hebben opgenomen, is het in werking treden van het contract afhankelijk van het zich voordoen van een nog onzekere gebeurtenis. Als de overeengekomen opschortende voorwaarde is vervuld (zoals het krijgen van goedkeuring of instemming van een bepaald orgaan van de vennootschap of van een bepaalde instantie), vangt de verbintenis pas aan. De “tegenhanger” van de opschortende voorwaarde is de ontbindende voorwaarde.

Specialismen: