verkrijgende verjaring

Home > Woordenlijst > verkrijgende verjaring

Wat is verkrijgende verjaring?

Artikel 3:99 lid 1 BW luidt:

“Rechten op roerende zaken die niet-registergoederen zijn, en rechten aan toonder of order worden door een bezitter te goeder trouw verkregen door een onafgebroken bezit van drie jaren, andere goederen door een onafgebroken bezit van tien jaren.”

Als iets voor een lange periode onafgebroken heeft geduurd en ter goeder trouw is geweest, kan een recht ontstaan door verjaring. Als iemand bijvoorbeeld al jaar en dag gebruik maakt van een stukje grond van de buren, ontstaat na 10 jaar in beginsel een recht van erfdienstbaarheid (zoals het recht van overpad) door verjaring.

Specialismen: