recht van overpad

Home > Woordenlijst > recht van overpad

Wat is het recht van overpad?

Het recht van overpad houdt bijvoorbeeld in dat iemand gerechtigd is om over een stuk grond van de buren te lopen om op de openbare weg te kunnen komen (artikel 5:70 e.v. Burgerlijk Wetboek). Het recht van overpad is een erfdienstbaarheid en daarmee een last waarmee de onroerende zaak van een ander (het dienende erf) ten behoeve van een andere onroerende zaak (het heersende erf) is bezwaard. De last is een verplichting om “iets te dulden of niet te doen”, zoals de wet bepaald.

De inhoud van de erfdienstbaarheid en de wijze van uitoefening worden bepaald door de akte van vestiging van de erfdienstbaarheid. Wanneer de akte hierover niets regelt, wordt gekeken naar de plaatselijke gewoonte. Het recht van overpad kan overigens ook door verjaring ontstaan als jaren achtereen de grond gebruikt wordt.

Specialismen: