goede trouw

Home > Woordenlijst > goede trouw

Wat is goede trouw?

Artikel 3:11 Burgerlijk Wetboek omschrijft “goede trouw” als volgt:

“Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht behoorde te kennen.”

Naast 3:11 BW is “goede trouw” op vele andere plekken in het Burgerlijk Wetboek te vinden. Zoals in het kader van de overdracht van een roerende zaak. Als een verkrijger van een roerende zaak te goeder trouw is maar de vervreemder ervan niet bevoegd was het goed over te dragen, is de overdracht (mits niet gratis) toch rechtsgeldig. Een verkrijger te goeder trouw wordt zo beschermd.

Specialismen: