vereniging

Home > Woordenlijst > vereniging

Wat is een vereniging?

Een vereniging is een organisatie met minimaal 2 leden en een bestuur. Een vereniging verricht veelal maatschappelijke activiteiten. Denk aan de sportvereniging bij u in de buurt. In de statuten van de vereniging is het doel (statuten) van de vereniging opgenomen en dit zal over het algemeen inhouden dat de vereniging de belangen van de leden behartigt. Het voornaamste recht van de leden is het stemrecht in de algemene vergadering.

Een vereniging mag winst maken, zolang dit gebruikt wordt voor de maatschappelijke activiteiten van de vereniging. De winst mag niet onder de leden worden verdeeld.

Een vereniging wordt opgericht bij overeenkomst tussen de oprichters. Er bestaan twee soorten verenigingen. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt bij notariële akte opgericht. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid wordt opgericht zonder tussenkomst van een notaris.

Specialismen: