statutenwijziging

Home > Woordenlijst > statutenwijziging

Wat is een statutenwijziging?

Het wijzigen van de statuten van een vennootschap heeft vaak grote impact, nu de vennootschappelijke organisatie verandert. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft daarom de exclusieve bevoegdheid om daartoe over te gaan. Wijzigingen worden bij notariële akte doorgevoerd. Het kan ook voorkomen dat de statuten van de vennootschap niet de mogelijkheid kennen tot wijziging daarvan.

Specialismen: