statutaire zetel

Home > Woordenlijst > statutaire zetel

Wat is een statutaire zetel?

De zetel van Een Nederlandse vennootschap die in de statuten van de vennootschap is opgenomen, moet in Nederland gelegen zijn. De statutaire zetel zal veelal gelegen zijn in de gemeente waar de vennootschap kantoor houdt; het is de woonplaats van de vennootschap (artikel 1:10 lid 2 Burgerlijk Wetboek). Voor toepassing van de algemene regel dat de gedaagde wordt gedagvaard voor de rechter van zijn woonplaats, is de statutaire zetel van de vennootschap van belang.

Specialismen: