regres

Home > Woordenlijst > regres

Wat is regres?

Een regresvordering is een vordering die een medeschuldenaar op een andere medeschuldenaar heeft als hij gezien de onderlinge draagplicht tussen schuldenaren de schuldeiser meer heeft betaald dan nodig.

Hoofdelijke aansprakelijke schuldenaren:

Als de schuldeiser alle schuldenaren kan aanspreken tot betaling van de volledige schuld, omdat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn, kan een regresvordering (van de ene op de andere medeschuldenaar) ontstaan als de ene medeschuldenaar meer aan de schuldeiser heeft betaald dan waartoe hij verplicht was.

Regres van de borg op de hoofdschuldenaar:

In artikel 7:866 BW is “regresvordering” opgenomen in het kader van borgtocht: een borg die de schuldeiser betaalt, heeft voor het gehele bedrag dat hij aan hoofdsom, rente en kosten heeft betaald op basis van artikel 6:10 BW een regresvordering op de hoofdschuldenaar.

Specialismen: